เมนูหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม  ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประกวดราคา  ข่าวสอบราคา
::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง :::    คำขวัญ ::: ซิ่นไหมงาม ถุงย่ามสวย รวยน้ำใจ ยิ่งใหญ่ประเพณีสงกราณต์    วิสัยทัศน์ ::: องค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการประชาชน กอปรด้วย คุณธรรม จริยธรรม สู่ความทันสมัย รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ :::
   
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้าง
กฏหมาย / กฏระเบียบ
สภาพทั่วไป อบต.น้ำอ่าง
แหล่งท่องเที่ยว อบต.น้ำอ่าง
ประวัติงาน ประเพณีสงกรานต์
 
 
 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ข้อบัญญัติตำบล / ข้อบังคับ
ข้อบัญญัติ 52
ประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2551
แผนพัฒนา อบต. 3 ปี(52-54)
แผนอัตรกำลังพนักงานจ้าง
แผนอัตรกำลังพนักงานส่วนตำบล
ผังเว็บไซต์
ติดต่อ
เพิ่มหน่วยงาน
   สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
โทรศัพท์ / โทรสาร 055-049706,055-049707